RODO 2018-08-18T11:14:55+02:00

RODO

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH I WYRAŻENIE ZGODY NA WYKORZYSTANIE DANYCH PRZEZ
www.oknawamar.pl

RODO

Polityka prywatności

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH I WYRAŻENIE ZGODY NA WYKORZYSTANIE DANYCH PRZEZ
www.oknawamar.pl

zetwarzane, a także do kogo należy się zwrócić w sprawach z tym zwiąych.

1. Odpowiedzialność i prawa użytkownika

Administratorem danych pobieranych od Państwa jest firma handlowo-usługowo „WAMAR” spółka cywilna Mariusz Dudek, Kamil Waśniowski, Króla Kazimierza Wielkiego 46, 32-00 Olkusz, Polska. Podmiot gospodarczy zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 637-178-64-69.

2. Prawo do informacji i sprzeciwu

Państwa bezpieczeństwo I zaufanie jest dla nas bardzo ważne. Z tego powodu w godzinach naszej pracy ( poniedziałek-piątek w godzinach 9:00-17:00) odpowiemy na każde pytanie w kwestii przetwarzania Państwa danych osobowych. Macie Państwo prawo do uzyskania informacji o danych zapisanych u nas, ich pochodzeniu oraz odbiorcach, a także o celu, zakresie i sposobach przetwarzania. Jeżeli chcecie Państwo uzyskać informacje odnośnie do przechowywanych u nas danych, prosimy o kontakt z naszym działem ochrony danych (e-mail: wamar@oknoplast.com.pl ). Jesteśmy również zobowiązani do korygowania, zapisywania oraz usuwania danych na Państwa życzenie, o ile inne przepisy rangi ustawowej (np. ustawowy obowiązek przechowywania danych) nie stanowią inaczej.

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania,chcecie skorzystać z prawa sprzeciwu prosimy o kontakt. Jako podmiot odpowiedzialny firma handlowo-usługowo „WAMAR” spółka cywilna Mariusz Dudek jest dostępny pod podanymi poniżej danymi kontaktowymi:

Pocztą pod adresem: „WAMAR”, Króla Kazimierza Wielkiego 46, 32-00 Olkusz,

Telefonem: +48 32 645 02 36, +48 32 623 62 16

Pocztą elektroniczną: wamar@oknoplast.com.pl

Użytkownik może w każdej chwili nieodpłatnie uzyskać informacje na temat swoich danych, które są u nas zapisane, a także skorzystać ze swojego prawa do zmiany, blokady lub usunięcia swoich danych.

Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie lub wykorzystanie swoich danych przez oknawamar.pl według niniejszych postanowień o ochronie danych w całości lub w odniesieniu do poszczególnych działań, może on zgłosić swój sprzeciw pocztą elektroniczną, telefonicznie lub listem, także korzystając z wymienionych danych kontaktowych.

3. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych

Dane osobowe to dane dotyczące rzeczowych lub osobistych powiązań określonej lub możliwej do określenia osoby fizycznej. Należą do nich przykładowo imię i nazwisko, numer telefonu, adres oraz wszystkie dane podstawowe, które użytkownik podał nam podczas rejestracji i tworzenia konta klienta.

4.Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych użytkownika

Gromadzimy, zapisujemy i przetwarzamy dane użytkownika w ramach obsługi formularza kontaktowego dostępnego na zakładce kontakt, łącznie z ewentualnymi późniejszymi rękojmiami, w celu realizacji naszych, na potrzeby administracji technicznej, dla własnych celów marketingowych oraz w celu zapobiegania czynom zabronionym i oszustwom. Dane osobowe użytkowników są przekazywane osobom trzecim jedynie wówczas, gdy jest to dozwolone przepisami, łącznie z celami związanymi z realizacją umowy lub rozliczenia, do celów marketingowych lub w razie uprzedniej zgody użytkownika. Przykładowo w ramach obsługi zamówienia współpracujący z nami usługodawcy (np. przewoźnik, firma logistyczna) otrzymują niezbędne dane w celu realizacji zlecenia. Przekazane w ten sposób dane usługodawcy mogą wykorzystać wyłącznie w celu realizacji swojego zadania.

5.Zastosowanie Państwa danych w celach marketingowych

Oprócz przetwarzania danych w ramach obsługi zlecenia w serwisie oknawamar.pl wykorzystujemy dane użytkownika także do następujących celów: aby stale optymalizować działanie strony internetowej w ramach przyjaznej dla klienta i zindywidualizowanej oferty; aby móc kontaktować się z użytkownikiem w związku z wysłanymi do nas danymi kontaktowymi oraz aby polecać użytkownikowi usługi, które mogą go zainteresować.

Wykorzystujemy do tego celu uzyskane informacje, na przykład potwierdzenie odbioru i przeczytania wiadomości e-mail, informacje o posiadanym przez użytkownika urządzeniu końcowym, połączeniu z Internetem, systemie operacyjnym i platformie, dacie i czasie wizyty na stronie lub obejrzanych produktach, a także informacje, jakie uzyskamy od użytkownika (łącznie z informacjami przekazanymi automatycznie lub wygenerowanymi).

Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystaniu danych osobowych użytkownika do celów reklamowych w całości lub w odniesieniu do poszczególnych działań, bez obciążania go kosztami poza kosztami przekazania informacji według taryfy podstawowej. Do tego celu wystarczy zawiadomienie w formie tekstowej na wymienione w punkcie 1 dane kontaktowe (np. e-mail, faks, list).

6. Ciasteczka (pliki Cookie)

Akceptowanie plików cookie jest warunkiem umożliwiającym korzystanie z naszych stron internetowych. Jeżeli jednak użytkownik zablokuje stosowanie ciasteczek, nasza strona internetowa oraz serwis będą działać jedynie w oparciu o ograniczone funkcje.

Czym są pliki Cookie?

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe umieszczone w folderze Państwa przeglądarki. Podczas przeglądania witryny internetowej tego rodzaju plik umieszczony w urządzeniu wyśle pewne informacje do przeglądarki. Pliki cookie są bardzo rozpowszechnione i używane na wielu witrynach internetowych, gdyż są bardzo przydatne dla ich wydawców. Dzięki nim zarządca witryny internetowej może na przykład określić, czy dany komputer (i prawdopodobnie jego użytkownik) już ją kiedyś odwiedził.

Ogólnie rzecz biorąc, pliki cookie stosowane są w celu poprawy działania witryny internetowej oraz uczynienia jej bardziej atrakcyjną dla użytkownika, choć mogą być również używane w celach reklamowych (co wyjaśniamy poniżej). Bardziej szczegółowe wyjaśnienie dotyczące tego, czym są pliki cookie i w jaki sposób działają, można znaleźć na stronie All About Cookies (w języku angielskim) oraz Ciasteczko (Wikipedia).

Jakie ciasteczka wykorzystuje oknawamar.pl?

Większość używanych przez nas plików cookie jest automatycznie usuwana z twardego dysku komputera użytkownika po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. ciasteczka sesyjne). Przykładowo ciasteczka sesyjne wykorzystywane są, aby oferować użytkownikowi funkcję koszyka na wielu stronach serwisu. Ponadto stosujemy także ciasteczka przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika. Podczas kolejnej wizyty serwis automatycznie rozpoznaje użytkownika oraz preferowane przez niego informacje i ustawienia. Ciasteczka tymczasowe i stałe (okres przechowywania od 1 miesiąca do 10 lat) są zapisywane na twardym dysku komputera użytkownika, a po określonym czasie są automatycznie usuwane. Ciasteczka te służą do tego, aby uczynić naszą ofertę jeszcze efektywniejszą, bezpieczniejszą i bardziej przyjazną dla użytkownika. Dzięki tym plikom możliwe jest przedstawianie użytkownikowi informacji dostosowanych do jego zainteresowań. Jedynym celem ciasteczek jest możliwie jak najlepsze dostosowanie naszej oferty do oczekiwań klienta i tym samym ułatwienie mu poruszania się w naszym serwisie.

Jakie dane są zapisywane w ciasteczkach?

W ciasteczkach stosowanych przez oknawamar.pl zapisywane są wyłącznie dane pseudonimizowane. Podczas aktywacji ciasteczka przypisywany jest mu numer identyfikacyjny bez przypisywania danych osobowych użytkownika do tego numeru identyfikacyjnego. Imię i nazwisko, adres IP lub podobne dane użytkownika, umożliwiające bezpośrednie przypisanie pliku cookie do użytkownika, nie są zapisywane w pliku Cookie. Na podstawie technologii cookie uzyskujemy jedynie pseudonimizowane informacje, przykładowo o tym, które strony naszego sklepu użytkownik odwiedził, które produkty oglądał itp.

Jak można zablokować zapisywanie plików Cookie?

W przeglądarce dostępne są ustawienia umożliwiające akceptację zapisywania ciasteczek jedynie wówczas, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę. W ten sposób można zablokować zapisywanie ciasteczek w przyszłości. Aby zaakceptować stosowanie ciasteczek oknawamar.pl, blokując jednoczenie użycie ciasteczek firm trzecich, należy w ustawieniach przeglądarki wybrać opcję „Blokowanie ciasteczek witryn zewnętrznych podmiotów”. Z reguły na pasku menu przeglądarki internetowej poprzez funkcję pomocy można uzyskać informacje na temat odrzucania nowych i wyłączania zapisanych ciasteczek.

Poniżej zamieszczamy odesłania do omówienia sposobu ustalenia zasad korzystania z cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

  • Firefox – informacje o cookies (https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka)

  • Internet Explorer – informacje o cookies https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

  • Chrome – informacje o cookies ( https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl )

  • Safari – informacje o cookies ( https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL )

7. Pliki logu

Podczas każdej wizyty na stronie oknawamar.pl przeglądarka internetowa udostępnia dane dotyczące zachowania użytkownika, które zapisywane są w plikach logów, tak zwanych plikach logu serwera. Zapisane w ten sposób rekordy danych zawierają następujące dane: data i godzina pobrania, nazwa otwieranej strony, adres IP, URL strony referencyjnej (adres strony, z której użytkownik został przekierowany), pobrana ilość danych, a także informacje o wersji produktu stosowanej przeglądarki internetowej.

8.Analiza internetowa

Aby nieustannie optymalizować i udoskonalać naszą ofertę, stosujemy tak zwane technologie trackingowe. Wykorzystujemy do tego celu usługi Google Analytics.

9. Google Analytics

Ta strona internetowa wykorzystuje internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów WWW Google (Universal) Analytics firmy Google Inc. (www.google.pl). Google (Universal) Analytics stosuje metody umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, na przykład pliki cookie, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika. Wygenerowane w ten sposób informacje dotyczące odwiedzin na tej stronie internetowej są z reguły przekazywane do serwera firmy Google w USA i tam zapisywane. W razie aktywacji funkcji anonimizacji adresów IP na tej stronie adres IP użytkownika jest skracany przez firmę Google przed jego przekazaniem na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Tylko w wyjątkowych sytuacjach do serwera firmy Google w USA przekazywany jest pełny adres IP i tam skracany. Anonimizowany adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może uniknąć przesyłania danych wygenerowanych przez plik cookie odnoszących się do korzystania przez niego ze strony internetowej (wraz z adresem IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Alternatywnie można także kliknąć ten link, aby uniknąć w przyszłości zapisywania danych przez Google Analytics na tej stronie internetowej. W urządzeniu użytkownika zapisywane jest wówczas ciasteczko opt-out. Po usunięciu plików cookie należy ponownie kliknąć na link.

10. Aktualizacja

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszych zasad dotyczących ochrony danych osobowych w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia poprzez umieszczenie zmienionej wersji na naszej witrynie internetowej oknawamar.pl Nowe brzmienie zasad obowiązuje od momentu ich opublikowania na naszej witrynie internetowej.

11. Monitoring

Firma handlowo-usługowo „WAMAR” spółka cywilna Mariusz Dudek, Kamil Waśniowski, Króla Kazimierza Wielkiego 46, 32-00 Olkusz, Polska. Podmiot gospodarczy zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 637-178-64-69 informuje, że ze względu na bezpieczeństwo klientów i pracowników teren firmy jest monitorowany w obrębie lokalu znajdującego się przy ulicy  Króla Kazimierza Wielkiego 46,32-300 Olkusz. Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każda osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną niezarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w firmie Wamar.

Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczacych w zakresie : zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobu zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych, praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring, praw osób obitych monitoringiem.

0
Lat doświadczenia
0
Zadowolonych klientów
0
Metrów montażu